Aarhus Universitets segl

”Det er et okay navn”

Vi har spurgt en række VIP’er, hvad de mener om fakulteternes nye navne, når Aarhus Universitets ni hovedområder næste år bliver til fire.

 

Lektor Lars Ahlin,
Afdeling for Religionsvidenskab,
Det Teologiske Fakultet

Når de ni hovedområder næste år bliver til fire, forsvinder navnet på dit hovedområde, som fremover bliver en del af Aarhus Faculty of Arts – eller Kulturvidenskab. Hvad mener du om det?

Det er helt okay. Jeg er jo ikke selv teolog, jeg arbejder på religionsvidenskab, og jeg synes, at vi passer godt ind under navnet Kulturvidenskab. Vi har jo også mange samarbejder med andre dele af det kommende universitet, derfor synes jeg, det er godt, at teologi ikke står så tydeligt frem.

 

Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen,
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet,
Danmarks Miljøundersøgelser

Når de ni hovedområder næste år bliver til fire, forsvinder navnet på dit hovedområde. Hvad mener du om det?

Det har jeg ingen problemer med. DMU kommer under et hovedområde, men det betyder ikke, at vi forsvinder. Om DMU bliver delt, ved jeg ikke. Den mulighed bliver vel undersøgt og vurderet i den kommende proces omkring institut-inddelinger med mere.

Hvad tænker du om det nye navn: Aarhus Faculty of Science and Technology?

Det har jeg det fint med. Det er jeg slet ikke bekymret for.

Professor Poul Houman Andersen,
Institut for Ledelse,
Handelshøjskolen

Hvad mener du om det nye navn: Aarhus School of Business and Social Sciences?

Det er altid svært at vænne sig til et nyt navn. Det er langt, men i udgangspunktet kan jeg godt lide det. Navnet signalerer en vis bredde i vores faglige indgang, at vi tænker på tværs af de sociale videnskaber. Det er en stor fordel i den internationale konkurrence, at vi viser, at vi ikke er så skarpt delt op, men at vi tænker på tværs.

Hvad tænker du om, at Handelshøjskolen og Samfundsvidenskab bliver den eneste universitetsskole, mens de andre hovedområder skal hedde fakulteter?

Vi har et ønske om at være en business school, da det er et brand i forhold til de universiteter og business schools, vi sammenligner os med. Det er også en fordel i forhold til vores akkrediteringer.

 

 

Lektor Unni From,
Institut for Informations- og Medievidenskab,
Det Humanistiske Fakultet

Når de ni hovedområder næste år bliver til fire, forsvinder navnet på dit hovedområde, som fremover bliver en del af Aarhus Faculty of Arts – eller Kulturvidenskab. Hvad mener du om det?

 Eftersom toget er kørt, må vi hellere køre med. Jeg synes måske ikke, at Kulturvidenskab på dansk helt dækker alle de fusionerede fag, men Arts anvendes rigtig mange steder i verden og dækker over lignende sammensætninger som her hos os.
    Vi vil gerne fortsat samarbejde med f.eks. Handelshøjskolen og Samfundsvidenskab både på uddannelses- og forskningssiden, og det havde måske været lettere i en anden fakultetsstruktur.

Lektor Vibeke Lehmann Nielsen,
Institut for Statskundskab,
Det Samfunds­viden­skabelige Fakultet

Hvad mener du om, at dit fakultet fra næste år mister sit nuværende navn?

Grundlæggende er det ikke fakultetsnavnet, jeg identificerer mig med. Min primære arbejdsplads er instituttet, og det er den enhed, jeg identificerer mig med, derfor betyder det ikke så meget, hvad vi hedder på fakultetsniveau. Men selvfølgelig skal der være en vis mening i det navn, man vælger på fakultetsniveau, og man må ikke være blind for, at navne sender signaler, og at en betegnelse bærer et meningsmæssigt indhold, som kan fortolkes og tolkes af omverdenen og tillægges en værdi.

Hvad mener du om det nye navn: Aarhus School of Business and Social Sciences?

Jamen, jeg havde da hellere set, at det hed Faculty of Social Sciences and Business, ingen tvivl om det. Men når det er sagt, så er jeg ikke blind for, at det nok blev Aarhus School of Business and Social Sciences for at sukre den bitre pille, det er for ASB på 5-6 år at gå fra at være selvstændig til at blive et institut på Aarhus Universitet.

 

 

Lektor Karen Bjerg Petersen,
Institut for Pædagogik,
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Når de ni hovedområder næste år bliver til fire, forsvinder navnet på dit hovedområde, som fremover bliver en del af Aarhus Faculty of Arts – eller Kulturvidenskab. Hvad mener du om det?

Jeg tænker faktisk, at navnet Aarhus Faculty of Arts, eller Kulturvidenskab, ikke er dækkende for de aktiviteter, som foregår på DPU og dermed heller ikke dækkende for de aktiviteter, jeg selv er repræsentant for. Jeg mener, at der i det engelske – og i det danske navn – bør indgå noget med uddannelse. Det vil sige, hvis man absolut ønsker at fastholde begrebet Arts, kunne man tilføje Faculty of Arts and Education eller noget lignende, der afspejler uddannelses-delen.
    Jeg har, som mange andre af mine kolleger, i forbindelse med mit internationale arbejde kontakt med mange forskere i verden, der netop arbejder med uddannelse. Derfor mener jeg, at det er et meget godt og nødvendigt signal internationalt at have dette med i navnet på det fakultet, jeg selv fremover skal være en del af.

 

Forskningschef Ole Callesen,
Institut for Havebrugsproduktion,
Det Jordbrugsviden­skabelige Fakultet

Når de ni hovedområder næste år bliver til fire, forsvinder navnet på dit hovedområde.
Hvad mener du om det?

Der bliver en udfordring omkring profilering. På engelsk hedder vi Department of Horticulture. Næsten hver dag får vi henvendelser ude fra verden fra folk, som skal have fat i os. De finder os og identificerer os ved hjælp af navnet Horticulture. Da jeg ikke forventer, at instituttet hedder sådan om et år, står jeg med en udfordring mht. at profilere vores forskningsområde. I disse Google-tider kan man finde hvad som helst, men kun hvis man ved, hvad man skal søge efter. En navneændring er ikke nødvendigvis et problem, men det bliver en udfordring at sikre, at relevante parter kan finde os.

Hvad tænker du om det nye navn: Aarhus Faculty of Science and Technology?

Jeg synes, at det er et okay navn, det har jeg ikke de store problemer med.

 Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer