Aarhus Universitets segl

Det har bestyrelsen besluttet

Arbejdet med den faglige udviklingsproces er sat i gang for at gøre Aarhus Universitet endnu stærkere og for at udnytte de synergieffekter mellem universitetets mange forskningsområder, som fusionerne i 2006 og 2007 gav mulighed for, men som endnu ikke er slået helt igennem.
Bestyrelsens mål er at styrke AU’s konkurrencedygtighed, så Aarhus Universitet fremover står endnu stærkere i kampen om de konkurrenceudsatte midler samt de bedste forskere og studerende.
Kernen i den nye struktur er at give bedre plads til både fleksible uddannelser og faglig dybde og samtidig i endnu højere grad gøre universitetet til et attraktivt studie- og ansættelsessted.
Bestyrelsen har i dag blandt andet besluttet at slå flere af de nuværende ni hovedområder sammen til fire nye hovedområder:

• Aarhus Faculty of Arts (Kulturvidenskab) etableres hovedsageligt ved sammenlægning af det nuværende Teologiske Fakultet, Humanistiske Fakultet, og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

• Aarhus Faculty of Science and Technology (Naturvidenskab og Teknologi) etableres som udgangspunkt ved sammenlægning af det nuværende Naturvidenskabelige Fakultet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser.

• Aarhus Faculty of Health Sciences (Sundhedsvidenskab) er primært en fortsættelse af det nuværende Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

• Aarhus School of Business and Social Sciences (Erhverv og Samfundsvidenskab) etableres grundlæggende ved sammenlægning af det nuværende Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen.

 

De kommende hovedområder bliver oprettet 1. februar 2011. Indtil da skal dekanerne og de ansatte på de ni nuværende hovedområder kortlægge og diskutere, hvordan grænsedragningen mellem hovedområderne og deres institutter og centre helt præcist skal foretages.
For hvert hovedområde ansættes en dekan, der samtidig indgår i universitetsledelsen sammen med rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Ud over at skulle lede et hovedområde skal dekanerne endvidere stå i spidsen for ét eller flere tværgående strategiske områder. Målet er at skabe en stærkere og mere sammenhængende ledelse. De fire nye dekanstillinger bliver slået op nu, og man forventer, at de ansættes til start 1. november.
Derudover er det besluttet, at der årligt afsættes en strategisk pulje på ca. 200 millioner kroner – det svarer til 3,5 procent af omsætningen - til langsigtede faglige aktiviteter.
Bestyrelsen besluttede også hurtigst muligt at samle Aarhus School of Business and Social Sciences omkring det nordøstlige hjørne af Universitetsparken og i et nyt byggeri på Lille Barnow-grunden. Desuden vil man sikre bygningsmæssige faciliteter på Katrinebjerg for dele af jordbrugsforskningen, samt iværksætte byggeriet af et nyt laboratoriekompleks for sundhedsvidenskab ved Nørrebrogade og til Naturvidenskab og Teknologi centralt i Universitetsparken.
Efter sommerferien går et nyt analysearbejde i gang, nemlig arbejdet omkring institutternes og administrationens fremtidige struktur. Det arbejde kommer til at foregå decentralt på de nuværende ni hovedområder og i administrationen og kører hen over efteråret.
De underliggende nye strukturer besluttes endeligt i januar 2011 og implementeres i løbet af 2011.

 Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer