Aarhus Universitets segl

Flest fordele ved ny organisation

Otte år efter Edinburgh Universitets omstrukturering fungerer den nye organisation ekstremt godt, siger tidligere planlægningsdirektør. Kun en fusion slog fejl – giftermålet mellem økonomi og business.


Af Tina Lee
tlee@adm.au.dk

Ni fakulteter blev kogt ned til tre, da Edinburgh Universitet omstrukturerede i 2002, og universitetets mange store og små institutter og afdelinger blev samlet i 22 universitetsskoler. UNIvers har talt med Dr. Bruce Nelson, som var planlægningsdirektør under omstruktureringen, for at få et indblik i, hvordan vore skotske kolleger håndterede ændringerne.
Kan du nævne nogle konkrete fordele, som ændringerne har betydet for de ansatte?
– Det har givet universitetet en struktur, som passer bedre til det miljø, vi nu arbejder i. Både i forhold til at tiltrække forskningsmidler og i forhold til vores evne til at tackle de komplekse tværfaglige udfordringer, som regeringen og internationale organisationer beder os om at håndtere.
En anden fordel er størrelsen på de 22 universitetsskoler: De er store nok til, at hver af dem kan have egen administration, der tager sig af kvalitetssikring, økonomi, HR m.m. De støttefunktioner tror jeg er højt skattede af det akademiske personale.
Hvordan greb I omstruktureringen an?
– I 2002 var dele af universitetet allerede begyndt at omstrukturere. Nogle af ændringerne skete bottom-up. På fakultetet Science and Engineering var adskillige små biologiafdelinger gået sammen i ét biologisk videnskabsområde med tre institutter, som styrede biologisk forskning på universitetet og en ekstremt innovativ organisering af undervisning og læring på området. Det ligger i universitetskulturen, at man mistror idéer, der kommer oppefra, men resten af universitetet kunne se på erfaringerne fra biologi, at færre og større akademiske enheder fungerer.
På Aarhus Universitet er de ansatte bekymrede for at miste deres uafhængighed, når institutter og afdelinger skal fusioneres. Hvordan håndterede I dette?
– På fakultetet Science and Engineering var der allerede ændret en del før 2002, så her havde vi ikke de store problemer. Den nye struktur fungerer ekstremt godt, lige bortset fra et eller to områder. Afdelingerne for økonomi- og business-studier blev til én skole i den nye struktur – men denne skole har vi, som den eneste, for nyligt besluttet at splitte op igen, fordi fusionen ikke fungerede effektivt. En person udefra vil måske sige, at business- og økonomi-studier er det samme, men de to områder har forskellige akademiske kulturer. Det understøtter vi ved at dele dem igen.

Om Dr. Bruce Nelson

Dr. Bruce Nelson, i dag College Registrar, har arbejdet p[ Edinburgh University i næsten 25 år og var Director of Planning, da universitetet gennemgik sin omstrukturering i 2002. I 2005 var han medformand på en gennemgang af den da tre år gamle omstrukturering. Konklusionen i rapporten var, at universitetets omstrukturering generelt havde været et klogt træk.Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer