Aarhus Universitets segl

Husk nu TAP’erne!

Tillidsrepræsentanter for det tekniske og administrative personale opfordrer TAP’er til at blande sig i den kommende proces – og ledelsen til at tage dem med på råd.

Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

 

Der var både udtalt bekymring, men også stort gåpåmod, da knap 40 tillidsrepræsentanter for det tekniske og administrative personale fra hele Aarhus Universitet var samlet til fællesmøde dagen efter rektors sommertale.
Mødet var indkaldt af TAP’ernes fællestillidsrepræsentant Aase Pedersen for at give tillidsfolkene mulighed for at drøfte bestyrelsens beslutning om det fremtidige AU, og hvad den vil betyde for det tekniske og administrative personale.
Universitetets direktør Jørgen Jørgensen og vicedirektør for AU HR Louise Gade var også inviteret med for at fortælle om fremtidsplanerne og for at svare på spørgsmål fra salen.
Flere af tillidsfolkene spurgte direkte til, hvordan deres medlemmer kan få indflydelse i den proces, der nu kommer til at foregå, hvor det jo handler om den indre organisering på både institut- og administrationsniveau, og derfor i høj grad kommer til at berøre TAP’erne.
– Der bliver hele tiden talt om dekaner, institutledere og VIP’er i det hele taget i den her proces. Men der er altså også TAP’er, og det ville være rigtig dejligt, hvis vi nu bliver inddraget. Vi skal jo bygge det her i fællesskab, for vi skal ”bo” sammen i hverdagen, som Bertha Beck Mortensen, tillidsrepræsentant (TR) for laboranterne på SUN og NAT, formulerede det.

Frygter for jobbet
Flere af tillidsfolkene oplever også, at deres kolleger er bekymrede for forandringerne og ikke mindst de steder, hvor TAP’erne har oplevet nedskæringer.
– Jeg oplever, laboranterne hos os er mere utrygge, sagde Hanne Merete Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for HK laboranterne på DJF i Foulum.
– Vi har været ramt af fyringer i år, og derfor er folk usikre. Der står jo højt og tydeligt i personalepolitikken, at vi skal gøre alt for at fastholde gode medarbejdere, men her var der blandt andet tale om meget dygtige folk med mere end 20 års erfaring, som røg ud. Og så snart de var ude af døren, var mange ansat i nye jobs på AU igen. Hvorfor skulle de så udsættes for en fyring, som ikke var nødvendig?
Også tillidsfolkene på DMU i Roskilde kunne fortælle om utrygge medarbejdere. I beslutningen om det fremtidige AU hedder det, at både campus i Århus og Emdrup skal udbygges, men Roskilde er ikke nævnt.
– Rigtig mange af vores folk kan ikke rykke til Emdrup. De bor i forvejen et godt stykke fra Roskilde og vil få en transport på op mod tre timer hver vej, fortalte TR Line Clemmensen.
– Vi oplever, at vi bare bliver brugt som brikker i et spil – men opgaven må vel være at skabe en løsning, der er god for alle. Hvis man holder fast i, at vi skal til Emdrup, ja, så risikerer universitetet at miste 20-30 procent af vores dygtige medarbejdere – og det er vel ikke godt for en virksomhed, lød hendes spørgsmål til universitetets direktør Jørgen Jørgensen.
Direktøren erkendte, at det er et problem, at universitetet risikerer at miste gode folk, men han henviste til, at det især er spørgsmålet om stedets størrelse, eller den kritiske masse, der har været afgørende for at styrke nogle steder og dermed lukke ned andre steder.
– Det er jo ikke noget, vi gør for sjov. Der er gode argumenter bag den her beslutning, og gennem mine 30 år i sundhedsvæsenet har jeg været med til den her slags omlægninger mange gange. På kort sigt kan det gøre rigtig ondt, og det er meget trist for dem, der ikke kan rykke med, men de, der kommer med, bliver næsten altid glade for skiftet. For nu bliver de en del af et levedygtigt område i stedet for at være en del af et meget lille miljø, sagde Jørgen Jørgensen.

Bland jer!
Tillidsrepræsentanterne vil opfordre deres kolleger til at blande sig i debatten om den fremtidige struktur, både på institut-, fakultets- og administrationsniveau. Og mange udtrykte klart, at forandringsprocessen for dem at se først for alvor går i gang nu.
– I virkeligheden er der jo kun taget en overordnet beslutning om, at der skal være fire hovedområder i stedet for ni. Alt det andet er sparket til hjørne, så vi er faktisk i en endnu mere flydende situation nu, end vi har været før, sagde Jens Winther, der er fællestillidsrepræsentant for it-medarbejderne.
Han udtalte frygt for, at der efter sommerferien vil komme en massiv kamp på institutniveau om, hvem der skal slås sammen med hvem, og han forudser, at de nye store institutter risikerer at få en sådan størrelse, at de næs­ten bliver en ny slags hovedområder.
– Så i stedet for fire hovedområder, ja, så står vi pludselig med 30 – og så bliver det spændende at se, hvordan de tekniske og administrative lag skal fordeles. Vi kan lige så godt indrømme, at vi er en slags forsøgskaniner, men vi skal selvfølgelig nok forholde os positivt til hele processen, sagde han.
Den udmelding fik fællestillidsrepræsentant Aase Pedersen til at opfordre alle tillidsfolkene til aktivt at gå ind i efterårets arbejdsgrupper og analysearbejde om den indre organisering på både institut- og administrationsniveau.
– Prøv at finde ud af, hvordan I kan blande jer, og opfordr jeres medlemmer til det samme, sagde hun.
– Nu har vi muligheden for at tage ledelsen på ordet med hensyn til, at dette ikke er en spareplan, men en proces, der handler om at gøre os til super-TAP’er med den efter- og videreuddannelse, det måtte kræve, så vi i endnu højere grad kan støtte op om universitetets kerneydelser, som er forskning og uddannelse.

 

 Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer