Aarhus Universitets segl

Den vigtige dialog

De studerende føler sig imødekommet i arbejdet med den faglige udviklingsproces.


Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

Niels Dyrholm Jensen skiller sig ud fra resten af flokken i auditoriet på Sandbjerg. Han er nemlig både yngre og har mere hår tilbage end mange af de øvrige mænd i salen.
Han er medlem af Studenterrådet og sidder som de studerendes repræsentant blandt dekaner, professorer og institutledere, når de på det to-dages seminar skal diskutere rektoratets udkast til en indstilling til bestyrelsen om det fremtidige AU.
Niels Dyrholm Jensen vil gerne blande sig i debatten, for han synes, det er uhyre vigtigt, at de studerende bliver hørt i det afgørende arbejde, der foregår lige nu med at tegne fremtidens Aarhus Universitet.
Det samme mener rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, og han vil arbejde for, at de studerende får endnu mere medindflydelse fremover.
Det skal blandt andet ske i en række nye fora, som er med i rektoratets bud på en indstilling til fremtidens AU. Foraene skal sikre det tværgående blik på både studier, forskning og vidensudveksling. Og de studerende skal være repræsenteret.
– Det er en god ide med de nye fora, og vi er meget glade for, at de studerende bliver inddraget i dem, siger Niels Dyrholm Jensen, der har sat sig sammen med rektor i en af de meget få og korte pauser på seminaret.
Lauritz B. Holm-Nielsen nikker og slår ivrigt ud med hænderne.
– Ja, vi har simpelthen savnet den her mulighed for at inddrage de studerende. Og jeg ved selv, hvor meget det betyder at have indflydelse som studerende. Jeg var selv meget aktiv i studenterarbejdet, da jeg læste biologi her på universitetet, fortæller han.

Studenterrådet har sendt et selvstændigt notat til rektoratet med anbefalinger til det nye AU, og især et af punkterne har haft særligt fokus, nemlig spørgsmålet om studienævnenes rolle og antal i fremtiden.
– Vi vil helst ikke have færre studienævn. De er uhyre vigtige, fordi det er her, de studerende har mulighed for at sikre fagligheden i studierne, forklarer Niels Dyrholm Jensen.
– Der er heller ikke nogen, der har sagt, at der VIL komme færre studienævn i det nye AU, pointerer Lauritz B. Holm-Nielsen og fortsætter:
– Og nu har vi jo tid til at finde den helt rigtige form og det rette antal, når vi går i gang med at kigge på den underliggende struktur efter sommerferien.
Niels Dyrholm Jensen supplerer:
– Jeg føler også, at rektoratet er kommet os i møde på det her punkt, og det er vigtigt for os. En af vores største bekymringer har netop været spørgsmålet om studienævnenes rolle og antal i det nye Aarhus Universitet.Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer