Aarhus Universitets segl

Processen fortsætter

Den 17. juni skal bestyrelsen kun tage stilling til det fremtidige antal af fakulteter på Aarhus Universitet – resten besluttes formentlig først i februar. Det kom frem, da rektoratet præsenterede sit oplæg til, hvad bestyrelsen skal beslutte om fremtidens Aarhus Universitet.


Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk


120 ledere, ansatte og studerende fra Aarhus Universitet var den 25. og 26. maj samlet på universitetets kursuscenter på Sandbjerg Gods for at diskutere det foreløbige udkast til den indstilling, rektoratet skal lægge frem for bestyrelsen den 17. juni.
Rektoratet regner med at indstille et fremtidigt universitet med fire hovedområder i stedet for ni og en samlet ledelse, der fremover vil bestå af rektor, prorektor, universitetsdirektøren samt fire dekaner.
Af oplægget fremgik det også, at bestyrelsen derimod ikke skal tage stilling til den underliggende struktur allerede den 17. juni.
Rektoratet påtænker at indstille, at den faglige udviklingsproces forsætter på både institut- og administrationsniveau resten af året, og ifølge den fremlagte tidsplan skal alle strukturerne først være endeligt vedtaget til februar 2011.
Flere af deltagerne på Sandbjerg var dog meget bekymrede for den lange tid, der nu kommer til at gå, inden resten af den nye struktur kommer på plads.
– Det er en svær tid for medarbejderne, der er usikre på deres egen fremtid, lyder det fra Ove Poulsen, der er rektor for Ingeniørhøjskolen og direktør for AU’s ingeniøruddannelser.
Han peger på, at der ligger et stort arbejde for ledelsen i at kommunikere klart og åbent til medarbejderne om, hvor og hvordan der er brug for den enkelte fremover.
Handelshøjskolens prodekan for uddannelse Peder Østergaard tror dog, at den umiddelbare bekymring vil forsvinde, når medarbejderne får tid til at tænke efter.
– Jeg tror, der er mange, der måske er lidt skuffede oven på den her melding og tænker: Lad os nu få det hele overstået den 17. juni, så vi kan komme videre. Men i virkeligheden er det en ret stram tidsplan, vi har til at få lavet et helt nyt universitet, så jeg tror, det er godt, at vi får tid til at tænke os om.
Ifølge rektoratets forslag skal universitetets fire hovedområder være henholdsvis Faculty of Education, Humanities and Theology, School of Business and Social Sciences, Faculty of Health Sciences samt Faculty of Sciences and Technology.
Oversat til dansk betyder det, at DPU, HUM og TEO lægges sammen, ASB og SAM bliver til ét fakultet, SUN fortsætter umiddelbart, som vi kender det i dag, mens DJF og DMU slås sammen med NAT.
Prorektor Søren E. Frandsen gjorde i sit oplæg meget ud af at understrege, at der stadig kan ske ændringer i indstillingen til bestyrelsen, og der kan også være dele af et eksisterende fakultet, der ikke følger med resten af fakultetet ind i det nye hovedområde men måske passer bedre ind i et af de andre.Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer