Aarhus Universitets segl

SUPERMAND M/K SØGES

Universitetet efterspørger ny profil i rollen som ny dekan.Af Bjørg Tulinius og Kristian Serge Skov-Larsen
btu@adm.au.dk / ksl@adm.au.dk

Det er jo nærmest nogle supermænd m/k, universitetet søger, siger Winni Johansen, der er lektor i virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen.
    Hun har sammenlignet stillingsopslaget på de nye dekaner med opslaget fra 2005, hvor Aarhus Universitet sidst søgte nye dekaner.
   – I dag bliver der stillet langt flere krav. Kompetenceprofilen er blevet meget omfattende, lyder hendes vurdering, og hun fremhæver blandt andet, at der i dag også i højere grad efterspørges strategiske kompetencer. I opslaget er dette blandt andet beskrevet som en forventning om, at de nye dekaner skal ”kunne positionere universitetet i nationale og internationale politiske sammenhænge” samt ”have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer”.
   – Det viser, at det ikke længere er nok at være fagligt anerkendt og respekteret, og det afspejler i virkeligheden den generelle udvikling, universitetet har været igennem. Fra at være et fagbureaukrati med en høj grad af politiske ansættelser til at nærme sig en privat virksomhed, hvor lederne får stor selvstændig beslutningskompetence, siger Winni Johansen.
    Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har selv været dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet fra 1976 til 79, og han synes, at de grundlæggende krav til dekanerne ikke har ændret sig siden dengang.
   - Vi går efter at ansætte personer, der både har den nødvendige faglige indsigt og anerkendelse, og som kollegerne har tillid til. Men når det er sagt, er det klart, at både den strategiske tænkning, budgetterne, reglerne og personaleledelsen er blevet meget mere komplicerede og omfattende siden dengang. Det stiller også nye krav til dekanerne.

Opslaget som ”Historien om os”

Lektor i virksomhedskommunikation Winni Johansen hæfter sig ved, at der som noget nyt gøres meget ud af, at den nye dekan skal være en loyal holdspiller i forhold til den øvrige ledelse. På den måde afspejler opslaget hele ideen med de nye ændringer i forhold til den faglige udviklingsproces, hvor det blandt andet er besluttet, at de nye dekaner ikke kun er dekaner for et fakultet, men bliver en del af universitetets daglige ledelse.
   – Opslaget er i virkeligheden et glimrende strategisk redskab i forhold til medarbejderne på universitetet. Det er jo typisk medarbejdere, der læser det, og her kan de se, hvilken retning, hvilke mål og visioner Aarhus Universitet har, forklarer hun.
    På den måde får universitetet ifølge Winni Johansen kommunikeret ”Historien om os”, som de ansatte forhåbentlig også vil gøre til deres.
    I alt har 31 ansøgere lagt billet ind på de fire nye dekanstillinger. De 31 ansøgninger fordeler sig ligeligt mellem de fire kommende hovedområder, og blandt ansøgerne er også et større antal udenlandske kandidater.