Aarhus Universitets segl

Tværfaglighed på svensk

Studerende på AU kan knalde panden mod en mur af regler og formaliteter, hvis de ønsker en tværfaglig uddannelse. På Uppsala Universitet er der åbne døre på alle ni fakulteter.

Af Tina Lee
tlee@adm.au.dk

"Interessante og i dag uventede fagkombinationer kan i fremtiden blive eftertragtede på arbejdsmarkedet." Sådan skriver Uppsala Universitet i sin Forsknings- og Uddannelsesstrategi 2009-2012. De uventede fagkombinationer kræver som regel, at man fordeler sin uddannelse på flere fakulteter. Og det er netop et af ledelsens fokusområder på Uppsala Universitet.
   – Vi vil udnytte det hele universitet, understreger prorektor Kerstin Sahlin.
    I sin grundlæggende struktur giver videregående uddannelser i Sverige unikke muligheder for, at den enkelte studerende kan kombinere kurser fra forskellige fakulteter til en generel eksamen. På Uppsala Universitet kan bachelor- og kandidatprogrammer ikke bare læses som på forhånd fastlagte uddannelsesforløb – den studerende skal også selv træffe nogle valg. Halvdelen af eksaminerne er styret af et hovedområde inden for fakultetet, mens den anden halvdel frit kan vælges inden for det oprindelige eller andre fakulteter.
   – Sådanne frie valg udnyttes ofte til fakultetsoverskridende kurser, siger Einar Lauritzen, chef for Studieadministrationen og ekspert på universitetets uddannelsesstrategiske område.
    På Aarhus Universitet skal de studerende også selv sammensætte en del af deres uddannelse, men til forskel fra Uppsala Universitet, skal de ofte kæmpe sig igennem en regeljungle, hvis kurserne vælges på andre fakulteter.

Bologna-rapport afslørede problemer
På Uppsala Universitet er det ikke de studerendes egne fakultetsoverskridende valg, der volder problemer, som tilfældet er på Aarhus Universitet. Det gør derimod de forud fastlagte dele af uddannelsesforløbet, fortæller Einar Lauritzen:
   – I vores egen Bologna-rapport fremgår det, at der kan opstå problemer, når den organiserede del af uddannelsen er tværfaglig og overskrider fakultetsgrænser. For eksempel når et fakultet, der er ansvarlig for et uddannelsesprogram, vil "bestille" et indslag i programmet fra et andet fakultet. I sådanne tilfælde kan der opstå systemkonflikter. Men universitetsledelsen tager nu fat om problemet for at lette selv denne form for fakultetsoverskridelse.

Stadig ni fakulteter i Uppsala

Uppsala Universitet og Aarhus Universitet har mange lighedspunkter. De er omtrent lige store, har mange af de samme strategiske mål, og begge universiteter har ni fakulteter. Men i modsætning til Aarhus Universitet har Uppsala Universitet allerede været igennem en omstrukturering. Og der blev ikke pillet ved antallet af fakulteter.
– Det har vi ikke haft behov for, fortæller Kerstin Sahlin, prorektor på Uppsala Universitet, og fortsætter:
– Vi reorganiserede i 1999, hvor de ni fakulteter blev grupperet i tre disciplinære domæner. Hvert domæne bliver ledet af en vicerektor. På den måde har vi et enklere managementteam, end antallet af fakulteter indikerer, da dekanerne nu refererer til vicerektorerne i stedet for direkte til rektor.
De tre domæner er henholdsvis Humaniora & Samfundsvidenskab, Medicin & Farmaci og Videnskab & Teknologi.

 

Uppsala Universitet blev grundlagt i 1477 og er den ældste nordiske uddannelsesinstitution.
Der er ca. 40.000 studerende og næsten 6.000 ansatte.Kommentarer:

Læs om mulighederne og reglerne for kommentarer